Humany
200kr rabatt ved kjøp av 4 vinterdekk fra Goodyear! Kode: GYY48N

TPMS – Dekktrycksmåler

TPMS – hva betyr det?

Det innebærer at det sitter en sensor inne i selve hjulet som sender et signal med temperatur og lufttrykk i dekket, som deretter kan leses av på instrumentpanelet i bilen. En bedre overvåkning av dekktrykket gir raskere informasjon om når det er på tide på fylle luft. Med riktig lufttrykk får du lavere drivstofforbruk og dekk som fungerer bedre på veien.

Hvordan vet jeg at bilen min har TPMS?

Hvis det finnes en oransje lampe med et utropstegn som lyser på instrumentpanelet når du starter bilen, har du sannsynligvis et system som er i tråd med EU-direktivets krav.

Hvilke typer TPMS kan man ha?

Enkelte TPMS-system overvåker rotasjonshastigheten på hjulet, mens andre har en sensor i dekket som måler dekktrykket. TPMS-system som overvåker rotasjonshastigheten på hjulet kalles for "Indirekte TPMS", mens system som måler selve dekktrykket kalles for ”Direkte TPMS”.

Forskjeller mellom indirekte og direkte TPMS?

Indirekte TPMS benytter seg av informasjon fra hastighetssensorer på hjulet for å måle rundetall og hastighet på hjulene. Med denne informasjonen kan systemet lese av størrelsen på dekket. Når systemet merker at ett hjul begynner å snurre raskere enn de andre, kalkulerer den at dekktrykket er lavt og advarer dermed deg som bilfører.

Direkte TPMS bruker på sin side dekktrykksensorer inni selve dekket og måler nivået på trykket. All data sendes deretter til en sentral modul der den analyseres for å se om dekktrykket er lavere enn det burde være.

Fordelene med indirekte TPMS er at det ofte koster mindre enn direkte TPMS, og at det krever mindre vedlikehold og programmering. Ulempene er imidlertid at den kan være misvisende hvis du kjøper større eller mindre dekk, eller har dekk med ujevn slitasje.

Fordelene med direkte TPMS er at den sjelden tar feil og at den er enkel å gjenopprette etter et dekkbytte. Batteritiden er lang og holder gjerne et helt tiår. Det negative med direkte TPMS er at det generelt er dyrere, krever flere dyre verktøy, og hele sensoren må byttes ut når batteriet er tomt.

Hvis du har direkte TPMS må du sørge for at også vinterhjulene dine har det for at hele systemet skal fungere.

Hva skjer ved hjulbytte?

Bytter man hjul på en bil som har TPMS, kan det medføre at dette systemet ikke lenger fungerer korrekt og som det skal. Bilprodusentene velger selv hvilket system de ønsker å montere på kjøretøyene sine, noe som gjør at feilen kan åpenbare seg på forskjellige måter. Hvis du for eksempel bytter til hjul der dekktrykksensoren ikke lenger finnes, vil bilen indikere at sensorene mangler. TPMS er veldig nytt og har ikke rukket å tilpasse seg ut i fra norske dekkbytterutiner. Og det betyr at regler og rutiner kan endre seg.

Hvis bilen din har sensorer i hjulene, må også vinterhjulene dine ha det for at TPMS skal fungere (valgfritt for bileieren). I instruksjonsboken som følger med bilen står det ofte tydelig beskrevet hvilket system bilen din har. Et annet alternativ er at du velger det foretrukne systemet som vi gir deg per telefon eller på nettsiden vår.

Du kan også kontakte din bilprodusent eller merkeforhandler. I de fleste tilfeller kan vi selge, programmere og montere hjulene/dekkene dine med TPMS. I unntakstilfeller kan det være nødvendig å gjøre en etter-programmering, av for eksempel merkeverkstedet eller det lokale dekkverkstedet. I disse tilfellene dekker ikke Byttdekk ytterligere kostnader som måtte oppstå på grunn av dette.

Les mer