Humany
Opptil 10% på dekk på lager!

Kjøp miljødekk av Byttdekk

Våre miljøtanker

Dekk og miljø : Kjøp miljødekk med lav rullemotstand, da sparer du drivstoff og blir en miljøvennlig billist.

De seneste årene har dekktilverkere blitt mye bedre på å skape dekk som hjelper deg å minimere dekkenes miljøpåvirkning. Vi på byttdekk vil gjerne hjelpe deg å velge dekk så at vi tilsammens kan hjelpe til å minske miljøpåvirkningen så mye som muligt! Se etter vårt miljøstempel til høyre.

Å velge miljøvennlige dekk - miljødekk - handler om å minimere miljøpåvirkningen. Alt fra lufttrykket, rullemotstanden, drivstoffsforbruket, HA - oljer og nitrogen til gjenvinning av dekk påvirker miljøet. Det fins noen ulike hovedsaklige aspekter å tenke på når det gjelder dekk og hvordan dekkene påvirker miljøet.

Materialet og inneholdet i dekk
Hvordan dekk påvirker bilens drivstoffsforbruk
Gjenvinning av dekk: Hvordan dekk blir tatt hånd om når de er brukte.

En stor del av drivstoffsforbruket styres utifra hvilke dekk man bruker på sin bil. Å velge miljødekk handler om å minimere miljøpåvirkningen bilisterne skaper. Rullemotstand og drivstoffsforbruk går hånd i hånd. Drivstoffsforbruket kan enkelt bli mindre om man velger miljøvennlige dekk med lavt rullemotstand. Dekk er lavest rullemotstand kontra dekk med høyest rullemotstand er veldig forskjellig når det gjelder drivstoffsforbrukningen. Forskjellen er opp til 0.5 liter per 100 km. Rullemotstand er ikke bare til for å dra ned drivstoffsforbruket, fordelene for miljøet er enorme da man kan senke CO2-utslippene med 12g/km.

Dekk består av et verdifullt materiale. Gummiet i brukte dekk har mange gode egenskaper. Det er lett, elastisk og det dranerer bra, gummiet er varmeisolerende, tåler mye og kan gjenvinnes. Sist men ikke minst har det et høyt eneergiinnhold. Allerede idag brukes gummiet i mange ulike produkter. Gummigranulat i kunstgressbaner og løpbaner gir mindre utslipp av klimagasser, mindre forsurning og overgjødsling sammenlignet med å bruke nytt materiale. Hestene får et bedre underlag med dekklipp som svikt lag på ridebanene. Store mengder gummi går til blandingen i asfalt.

Miljøavgiften du betaler når du kjøper dekk av oss på Byttdekk, gjør til at du med god samvittighet og helt kostnadsfritt kan legge igjen dine dekk på valgfritt verksted når de er utslitt. Dekkene kommer da bli gjenvinnet på et miljøaktig vis. Sørg for å spare kvitteringen som du får av oss for å ha en bekreftelse på at du har betalt miljøavgiften for dine dekk. I Norge er det for tiden ca 4400 innsamlingspunkter for brukte dekk. Dette er bilforhandlere, bensinstasjoner, dekkforhandlere og lignende. Miljøavgiften er inkludert i ditt kjøp.

Les mer